Kurz osobního růstu
Jak mít k dispozici všechen čas?

image

Konec chaosu?

Kdo z nás se nikdy nesnažil uspořádat si věci v pracovním i osobním životě? A kolik z nás při tom zjistilo, že dobrý plán a úmysl nestačí? Jak pojmout všechny faktory, které každý den vstupují do našich plánů a způsobují jak vnitřní, tak vnější konflikty a zmatky? Jsme jen loutky v rukou okolností, náhod, přírody či druhých lidí? Existuje možnost, jak z tohoto chaosu vybřednout?

Když budete ochotni použít svůj intelekt na jeho nejvyšší úrovni, své vnímání a plnou pozornost, své cítění a dosavadní životní zkušenosti, není důvod, proč by se to nemohlo podařit.

Kurz - Jak mít k dispozici všechen čas – Vám poskytne mnoho praktických postupů a nástrojů k uspořádání Vašeho pracovního i osobního života.

Témata kurzu:

 • Návyky, zlozvyky, denní režim a životní styl
 • Hodnoty, potřeby, cíle, touhy a jejich vliv na uspořádání našeho života
 • Nepřekážejme sami sobě (překážky vnější a vnitřní, odstranění závislostí a zlozvyků, příčiny ztráty energie)
 • Vnímání času a jeho relativita (čas chronologický, čas psychologický, časový plán)
 • Jak získat nadhled a odstup pro správná racionální a intuitivní rozhodnutí
 • Jde to i bez stresu (příčiny stresu a jak je odstranit)
 • Meditace jako nástroj pro účinný vhled do souvislostí
 • Co potřebujeme udělat, abychom měli k dispozici všechen čas?
 • Jsme připraveni provést úklid v našem životě?

Kurz obsahuje:

 • Praktické postupy a nástroje k uspořádání pracovního i soukromého života
 • Praktická cvičení
 • Introspektivní analýzy
 • Pracovní sešit ze kterého v průběhu kurzu vytváříte svůj osobní nástroj pro trvalé změny
 • Interaktivní výklad, diskuzi
 • Možnost e-mailových konzultací s lektorem po ukončení kurzu
image

Kdo vede kurz?

image
Pavel Hrubeš

Lektor, 18 let praxe

Lektor, konzultant a kouč, který pracoval s managementem společností jako je ČEZ, BAXTER BIOSCIENCE, PPG, BOSCH, ČSOB Leasing, HYUNDAI, GENERALI a celou řadou dalších. Jeho klíčové kompetence spočívají v oblastech sebepoznání, rozvoje a transformace osobnosti, komunikace a managementu.

Kontakt na lektora

Kurz se realizuje jako zakázkový v rozsahu 2 dnů pro celkový počet max. 12ti účastníků ve skupině. Součástí projektu je 4 hodinový workshop zdarma, realizovaný s odstupem 3-4 týdnů po ukončení kurzu. Tento workshop upevní získané poznatky z kurzu a umožní účastníkům vyjasnit si potřebné kroky, či oblasti, které uplatnili ve své praxi.

Rovněž je možné přihlásit jednotlivce do otevřeného kurzu. Nejbližší kurz se koná v termínu 22.-23.5. 2018. Zde se také můžete Vy nebo Váš pověřený zástupce seznámit s obsahem kurzu, metodikou a přístupem lektora.

Napsali o lektorovi kurzu

Před lety jsem také přemýšlel o tom, co mi může setkání s Pavlem přinést. Je málo lidí schopných propojit reálný svět kolem nás s námi samými. S naším vnitřním světem tužeb, přání a emocí. Je jenom pár lidí, kteří dokáží člověka vést na cestě do jeho středu, kde máme každý tu moc se vším pohnout. Se vším... Nepřemýšlejte. Já tak nepřišel o jedno z životních setkání.

Richard Furych
Management konzultant a kouč

Jsou kurzy, kde se všichni učí používat podobné metody a techniky. Ty mne nikdy moc nebavily a ani neovlivnily. A pak jsou ty, kde se potkáte sami se sebou, kde si uvědomíte, jak se utváří sebedůvěra, poznáte, jak a proč trénovat pozornost a kde zlepšíte svou schopnost vzájemně si naslouchat a respektovat se. Kurz tohoto typu jsem s lektorem Pavlem Hrubešem před několika lety absolvovala. Výrazně mne ovlivnil, stále z něj čerpám, poznámky z tohoto kurzu jsou jedny z mála, které mám dodnes schované.

Ivana Sládková
Senior specialistka, Fond dalšího vzdělávání, Praha

Kurz osobního růstu
Leadership & selfcoaching

<

Co můžete získat?

 • Sebedůvěru
 • Rozhodnost a vliv
 • Energii k dosahování cílů
 • Pozornost pro poznání sebe i druhých
 • Schopnost řešit a překonávat překážky
 • Nástroje k dalšímu osobnímu rozvoji

Co vás čeká?

 • Práce s postoji, myšlenkami a pocity
 • Nácvik pozornosti
 • Program 3 týdny k zafixování změny
 • Eliminace negativních vlivů okolí
 • Předvídání a předcházení starým vzorcům
 • Příprava reakce na "bod zlomu"...

Kdo vede kurz?

image
Pavel Hrubeš

Lektor, 18 let praxe

Lektor, konzultant a kouč, který pracoval s managementem společností jako je ČEZ, BAXTER BIOSCIENCE, PPG, BOSCH, ČSOB Leasing, HYUNDAI, GENERALI a celou řadou dalších. Jeho klíčové kompetence spočívají v oblastech sebepoznání, rozvoje a transformace osobnosti, komunikace a managementu.

image

Proč tato kombinace?

Pouhým absolvováním kurzu na téma leadership se z Vás leader nestane. A self coaching bez toho, abyste věděli co je pro Vás důležité a čeho chcete dosáhnout také ne. Pouze kombinace těchto dvou kurzů vám zajistí skutečné změny ve vaší výkonnosti a schopnosti dosahovat jakýchkoliv cílů.

Zaměstnavatel. který poskytuje svým manažerům tento druh kurzů posiluje pocit smysluplnosti a motivaci, která se pozitivně odráží v přístupu manažerů a zároveň zvyšuje atraktivitu firmy pro nové uchazeče.

Máme zájem o kurz Další manažerské programy